Trần Duy Phúc

Base

Name

Trần Duy Phúc

About

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc  công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep

Địa chỉ:
4 Đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Email:
phucduymedia@gmail.com

SĐT:
0933186123.

Website:
https://vnrep.com/tran-duy-phuc/

BLOG:
https://tranduyphuc.blogspot.com/

Pinterest:
https://www.pinterest.com/tranduyphuc_vnrep/

Tumblr:
https://tranduyphuc.tumblr.com/

Soundcloud:
https://soundcloud.com/tranduyphuc

Flickr:
https://www.flickr.com/people/192274416@N03/

Goodreads:
https://www.goodreads.com/tranduyphuc

Gavatar:
https://vi.gravatar.com/tranduyphucvnrep

About:
https://about.me/tranduyphuc/

WordPress:
https://tranduyphucvnrep.wordpress.com/

angellist:
https://angel.co/u/tranduyphuc

behance
https://www.behance.net/tranduyphuc/

Dribble:
https://dribbble.com/tranduyphuc/about

flipboard:
https://flipboard.com/@trduyphuc/tranduyphuc-gs92advmz

kickstarter:
https://www.kickstarter.com/profile/tranduyphuc/about

Reddit:
https://www.reddit.com/user/tranduyphuc

skillshare:
https://www.skillshare.com/user/tranduyphuc

vimeo:
https://vimeo.com/tranduyphuc

Quora:
https://fr.quora.com/profile/Tran-Duy-Phuc

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=xwR3kVwAAAAJ

500px:
https://500px.com/p/tranduyphuc

linkedin:
https://www.linkedin.com/in/tranduyphuc

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDOvH1fzE43dVtReSFU-bg/about

Facebook:
https://www.facebook.com/phucduymedia.tran

twitter:
https://twitter.com/Trduyphuc

github:
https://github.com/tranduyphuc

https://vbscan.fisica.unimib.it/tranduyphuc

https://www.stem.org.uk/user/915506/

https://tapas.io/tranduyphucvnrep

https://www.sandiegoreader.com/users/tranduyphuc/

https://www.seedandspark.com/user/tran-duy-phuc

https://www.artfire.com/ext/people/tranduyphuc

https://www.myminifactory.com/users/tranduyphuc

https://reedsy.com/discovery/user/tr-n-duy-phuc

https://www.hulkshare.com/tranduyphuc

https://network.changemakers.com/profiles/115622521003250844058

https://os.mbed.com/users/tranduyphuc/

https://www.longisland.com/profile/tranduyphuc

https://my.desktopnexus.com/tranduyphuc/

https://www.vingle.net/posts/3594093

https://www.wishlistr.com/tranduyphuc/

https://experiment.com/users/tranduyphuc/

https://www.docracy.com/userprofile/show?userId=0_zgmg625ke

http://www.divephotoguide.com/user/tranduyphuc

https://www.free-ebooks.net/profile/1291868/tran-duy-phuc

https://bibliocrunch.com/profile/tranduyphuc/

https://ioby.org/users/tranduyphucvnrep444189

https://guides.co/c/tranduyphuc

https://forums.kleientertainment.com/profile/1352838-tranduyphuc/?tab=field_core_pfield_16

https://www.hashatit.com/548128

https://www.projectlibre.com/users/tranduyphuc

http://www.nfomedia.com/profile?uid=rJjVcgB

https://www.mxsponsor.com/riders/tranduyphuc

https://www.11secondclub.com/users/profile/1475571

https://www.metooo.io/u/tranduyphuc

https://d.cosx.org/u/tranduyphuc

https://littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=144137

https://www.wysp.ws/tranduyphuc/

https://www.trainsim.com/vbts/member.php?419847-tranduyphuc